kiểm định chất lượng sản phẩm

Kiểm định là gì?

Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trầm Hương Chính Hiệu có kiểm định gì?

Chúng tôi đã đạt được kiểm định ISO 9000:2015 và Tiêu Chuẩn Cơ Sở cho mọi sản phẩm về trầm đốt và tinh dầu của mình.

ISO là gì?

ISO là tên viết tắt của Tổ chức Tiêu Chuẩn Hóa Quốc Tế. Tổ chức này là cấp cao nhất trong việc kiểm định chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất. Có trụ sở trên toàn thế giới. 

 

hình ảnh giấy chứng nhận của chúng tôi