CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Xin chào quý khách hàng, khi sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách đăng ký tài khoản hoặc đăng ký các form liên hệ, quý khách hàng đã cung cấp các thông tin cá nhân cơ bản để chúng ta có thể hoàn thành việc trao đổi, mua bán hoặc nhận các thông tin. Vì vậy, chúng tôi hiểu trách nhiệm lớn lao của mình là đảm bảo rằng các thông tin chúng tôi thu thập từ quý khách được bảo vệ và bảo mật cách an toàn nhất. Đồng thời quý khách luôn nắm quyền kiểm soát các thông tin của quý khách.

Chính sách bảo mật này giúp quý khách biết được những thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi thu thập và cách bạn quản lý các thông tin của mình.

Chúng tôi thu thập những gì?

Trầm Hương Chính Hiệu thu thập các thông tin cơ bản của khách hàng như họ và tên, số điện thoại email, và địa chỉ, chỉ có thế thôi. Nhưng chúng tôi cần nó để có thể kiểm soát những hoạt động mua bán được diễn ra thành công hoặc cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin liên quan đến trang web của chúng tôi nếu bạn cho phép. Lưu ý là chỉ khi bạn cho phép.

Cách chúng tôi thu thập các
thông tin

Thông qua việc đăng ký tài khoản người dùng, hoặc qua việc mua hàng trực tuyến tại trang web của chúng tôi và các form liên hệ có sẵn trong trang web. Chúng tôi yêu cầu quý khách các thông tin như đã nêu ở trên và dựa vào các can thiệp các nhân của quý khách để có thể thu thập chúng. Tùy vào mỗi giao dịch hoặc các thao tác của quý khách, mà các thông tin chỉ được sử dụng đúng mục đích của nó, chúng tôi không tùy tiện sử dụng cho bất kỳ một mục đích nào khách khi chưa có sự thống nhất và đồng ý của quý khác.

Bạn quản lý thông tin như thế nào?

Quý khách hàngcó thể quản lý thông tin của mình tại mục tài khoản. Truy cập tại đây

Tại đây, quý khách hàng có thể kiểm soát được các thông tin mà quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Từ đó quyết định những thông tin nào sẽ cho phép chúng tôi dùng để tăng tính trải nghiệm của quý khác hàng.